مقالات شبکه | Network Articles

فهرست مقالات شبکه

قیمت فیوژن فیبر نوری چگونه محاسبه میشود

مهدی 0 16 رتبه مطلب: 3.5

قیمت فیوژن بر اساس چندین پارامتر تعیین میشود : این که تعداد فیوژن ها چه تعداد باشد ، محل انجام فیوژن ها چه شرایطی دارد ( گرما ، سرما و ارتفاع و ... ) ، فیوژن به تنهایی مدنظر میباشد یا تست otdr نیز لحاظ گردد در انتهای ، کارفیوژن فیبر در مفصل انجام میگیرد یا خیر

FTTH چیست

مهدی 0 84 رتبه مطلب: 4.7

FTTH یا Fiber To The Home به تکنولوژی و ساختاری اشاره میکند که با استفاده از شبکه پرسرعت فیبر نوری ، از نقاطی مرکزی به سمت مشتری ( برج ، ساختمان ، مجتمع ها و ... ) کابل فیبر نوری کشیده میشود و سرویس اینترنت پرسرعت و یا انواع دیگر سرویس ها که نیاز به پهنای باند بالا دارند به مشتری تحویل داده میشود.

فیبر نوری

مهدی 0 137 رتبه مطلب: 4.5

کابل فیبر نوری یکی از رسانه های انتقال دیتا محسوب میشود که پهنای باند بسیار بالایی داشته و بوسیله ارسال فوتون یا نور از درون خود اطلاعات را انتقال میدهد.درون کابل فیبر نوری رشته های بسیار نازک و شکننده وجود دارد که هسته و بخش اصلی فیبر را تشکیل میدهد.

RSS