مانیتورینگ شبکه

مانیتورینگ شبکه یا Network Monitoring به معنای بررسی ،  پایش و رصد سیستمها ، سرویس ها و تجهیزات واقع در شبکه به منظور مطلع شدن از هرگونه قطعی و یا اختلال در آنها میباشد.مانیتورینگ شبکه امروزه یکی از دغدغه های مدیران شبکه میباشد.