راه اندازی بک آپ سرور | راه اندازی Backup Server

خدمات بک آپ گیری از سرور

پشتیبان گیری یا بک آپ گیری از داده ها و فایل ها در شبکه های کامپیوتری یکی از مهمترین وظائف یک مدیر شبکه میباشد.دیتا و اطلاعات در دنیای کنونی با ارزش ترین چیز در یک شرکت یا سازمان میباشد و حیات خیلی از موسسات ، شرکت ها و کمپانی ها بدون داشتن اسناد ، منابع اطلاعاتی با مشکل مواجه خواهد شد.این در حالی است که خیلی از شرکتها به این مهم واقف نبوده و تنها زمانی که هارد سرور خود را از دست بدهند و یا دچار باج افزار شوند و یا حتی با یک نوسان ساده برق دیتای خود را از دست میدهند متوجه وخامت اوضاع میشوند. این در حالی است که با یک آنالیز از محیط شبکه و نوع سرویسهای موجود در شبکه و پیاده سازی اصولی سرور بک آپ ، این مشکل تا حد زیادی مرتفع میشود.

برای بک آپ گرفتن راهکارها و روش های متعددی وجود دارد.این که از سرور فیزیکی بخواهیم نسخه پشتیبان تهیه کنیم و یا از ماشین مجازی ،  فایل های مربوط به فایل سرور ، اکتیودایرکتوری و موارد دیگر هرکدام روشهای مخصوص و پیشنهادی خود را دارد و برای همه آنها یک نسخه کلی وجود ندارد.اینکه در چه زمانی و چند بار در روز ، هفته یا ماه بک آپ تهیه شود بستگی به نیاز کاربر و نوع دیتا و جنس سرویس مورد نظر دارد. مفاهیم متعددی در تکنولوژِی و نرم افزارهای بک آپ مطرح میشوند که مهمترین آنها مفاهیمی چون RTO ، RPO  ، Differential Backup و Incremental Backup میباشند.

انواع نرم افزارهای بکاپ گیری از سرور

  1. Veeam Backup & Replication
  2. symantec Backup Exec
  3. Acronis backup

خدمات بک آپ گیری و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات در سیسکو پردازش :

  • پیاده سازی راهکارهای نرم افزاری بک آپ از سرورهای فیزیکی
  • بک آپ گیری از سرورهای مجازی و ارائه راهکارهای پیشرفته در ساختار مجاری سازی
  • پیاده سازی بک آپ روی تجهیزات ذخیره سازی SAN و  NAS
  • بک آپ گیری از سرویس اکتیو دایرکتوری